Địa chỉ: Cẩm Trung - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0982792346