Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Trung - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0982792346
 • Thiều Thị Triết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0982792346
  • Email:
   thieuthitriet@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0985556186