Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Trung - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0982792346
 • Nguyễn Thị Phê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0985556186
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0982792346
  • Email:
   phanthanhcx@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên ( Tổ trưởng )
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: